شاسی ترانس

سکوی ترانس

شاسی ترانس یا سکوی ترانس ، پایه ای که روی تیر برق قرار میگیرد و تراس را روی آن نصب می کنند .

دو نوع شاسی ترانس داریم :

الف) شاسی بین تیری

این نوع شاسی ها بین دو تیر ( معمولا یک تیر 12 متری و یک تیر 9 متری) نصب میشوند.که شامل دو ناودانی بلند و چهار ناودانی کوتاه (زیر سری) میباشد.

ب) شاسی یک طرفه یا تک تیر

این نوع شاسی روی تیر های 12 متری نصب میشوند و بیشتر برای ترانسفورماتورها با رنج 15،25،50و 100 کاوآ مورد استفاده قرار میگیرند.

 

شاسی ترانس

 

شاسی ترانس ، سکوی ترانس ، سکوی بین تیری ،شاسی یکطرفه ،سکو ترانس،ترانسفورماتور توزیع

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.