پوشش داکرومات و استفاده از آن در پایه روشنایی

داکرومات عمدتاً از تکه های روی و آلومینیوم که  روی هم قرار گرفته اند در یک کوره  معدنی ساخته می شود . داکرومات اصلی ترین پوشش معدنی است که بیشتر در توربین های بادی، کامیون های سنگین،صنعت دریایی، کشاورزی، تجهیزات ساختمانی ، صنایع هوافضا و ... استفاده می شود.باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این پوشش ابتدا در صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار میگرفت و پس از آن به سایر صنایع راه یافت . ... ادامه مطلب