نورپردازی اصولی و صحیح

نورپردازی اصولی و صحیح

توجه داشته باشید که یک نورپردازی اصولی و صحیح نیازمند مطالعات و تجربیات فراوانی در این زمینه است . برای آشنایی بیشتر با هنر نور پردازی و بررسی نکات مهم و تاثیرگذار در این مهم ، با نیکامهر همراه شوید ... ادامه مطلب
نور

اصطلاحات نور و روشنایی

نور و اصطلاحات نورلغت نامه و واژه نامه نور و روشنایی . آشنایی با لغات و کلمات مهم در مبحث نور و روشنایی . در نورپردازی و مهندسی نور چه پارامتر هایی تعیین کننده اند؟ اصطلاحات مهم در روشنایی ... ادامه مطلب