پایه پرچم

برج پرچم ، دکل پرچم: پرچم شما نمادی از آن چیزی است که هستید و به چه چیزی اعتقاد دارید. به همین دلیل است که سزاوار پرواز بر روی بهترین دکل موجود است. به عنوان نشانه‌ای از زمان باستان تا کنون به عنوان نشانه استفاده گردیده از اهمیت ویژه‌ای در این دوران برخوردار گردیده است. در ایران پرچم را به نام درفش کاویانی نام گذاری کرده‌اند، پرچم در هر کشور نشان از نگاه سیاسی و مذهبی آن کشور و شرایط جغرافیایی و سرنوشت ساز در تاریخ یک ملت می باشد. که در هر کشور از رنگ‌های مختلف در پرچم استفاده می‌گردد، که به عنوان هویت آن کشور به شمار میرود.

نمایش یک نتیجه