برج نور، یکی از راهکارهای ارائه نور در محیط های مختلف است. این برج ها به صورت یک دستگاه عمودی و بلند با یک یا چند ستون نوری مجهز شده هستند که برای روشنایی مناطق گسترده و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از مزایای استفاده از برج‌های نوری این است که باعث افزایش امنیت و راحتی در مکان‌های عمومی می‌شوند. از این برج‌ها در محیط‌هایی که نیاز به روشنایی بالا دارند، مانند ورزشگاه‌ها، فضاهای پارکی و سایر مکان‌های عمومی، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، برج‌های نور در فضاهای عمومی مانند پارک ها، میدان ها و مراکز خرید، ورزشگاه ها، پارکینگ ها و مسیرهای عمومی مانند جاده ها و خیابان ها به کار می روند.

 

برج های نوری، به دلیل توان نوری بالایی که دارند، قادر به روشنایی مناطق گسترده هستند و باعث افزایش راحتی و امنیت در محیط مورد استفاده می شوند. همچنین، به دلیل ظاهر زیبا و مدرنی که دارند، به عنوان یکی از راهکارهای زیباسازی محیط نیز به کار می روند.

برج‌های نوری باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی نسبت به سایر روش‌های روشنایی مانند لامپ‌های معمولی و یا فانوس‌های روشنایی هستند. با توجه به توان نوری بالایی که این برج‌های نوری دارند، می‌توانند منابع نوری را جایگزین کنند و باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه شوند.

 

خرید برج نور

برج‌های نور چه کاربردهایی دارند؟

برج های نور، به عنوان یکی از راهکارهای ارائه نور در محیط های مختلف، در انواع کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه به برخی از انواع کاربردهای برج های نوری اشاره می کنیم:

۱- ورزشگاه ها:

برج های نوری، به عنوان یکی از راهکارهای ارائه نور در ورزشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. این برج ها، به دلیل توان نوری بالایی که دارند، قادر به روشنایی یک منطقه وسیع هستند و باعث افزایش راحتی و امنیت در محیط ورزشی می شوند.

۲- فضاهای عمومی:

برج های نوری، به عنوان یکی از راهکارهای ارائه نور در فضاهای عمومی مانند پارک ها، میدان ها و مراکز خرید مورد استفاده قرار می گیرند. این برج ها، قادر به روشنایی مناطق گسترده هستند و باعث افزایش امنیت و راحتی در فضاهای عمومی می شوند.

۳- پارکینگ ها:

برج های نوری، به عنوان یکی از راهکارهای ارائه نور در پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند. این برج ها، قادر به روشنایی منطقه پارکینگ هستند و باعث افزایش امنیت و راحتی در این محیط می شوند.

۴- مسیرهای عمومی:

برج های نوری، به عنوان یکی از راهکارهای ارائه نور در مسیرهای عمومی مانند جاده ها و خیابان ها مورد استفاده قرار می گیرند. این برج ها، قادر به روشنایی مسیرهای عمومی هستند و باعث افزایش امنیت و راحتی در این محیط می شوند.